cyprysy toskania

Odzyskiwanie nieruchomości

Wbrew powszechnie panującej opinii odzyskanie mienia w tym także nieruchomości zagarniętego przez władze PRL jest dzisiaj możliwe.

Przez cały okres powojenny, aż do lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku władza ludowa dla realizacji swych planów gospodarczych, zabierała prywatnym właścicielom ziemie, oferując w zamian bardzo niskie odszkodowanie. Wartość wypłacanej rekompensaty odpowiadała najczęściej jedynie wartości utraconych plonów. Nierzadko byli właściciele, pozbawiani byli majątku będącego w posiadaniu rodziny od pokoleń, nie otrzymując w zamian żadnego odszkodowania.

W chwili obecnej, pomimo iż nie została uchwalona, od dawna zapowiadana ustawa reprywatyzacyjna, można dochodzić swoich praw, za bezprawnie przejęte majątki oraz nieruchomości, w tamtym czasie. W zależności od danego konkretnego przypadku można domagać się zwrotu zabranego majątku, bądź słusznego odszkodowania, stanowiącego realną i dzisiejszą równowartość utraconego mienia.

Zapraszam Państwa do zakładki Oferta, gdzie znajdziecie dalsze informacje.